Khảo sát Xu hướng 2021

Khảo sát Xu hướng 2021

Bước 1

Chào mừng bạn đến với Khảo sát Anphabe - BẠN KÌ VỌNG GÌ VỀ CÔNG VIỆC TƯƠNG LAI?

Đại dịch COVID-19 kéo dài đã khiến chúng ta trải nghiệm nhiều thay đổi trong phương thức làm việc, hợp tác & trao đổi thông tin. Để giúp cộng đồng doanh nghiệp & người đi làm có những định hướng chuyển đổi hiệu quả hơn giai đoạn hậu Covid-19, vui lòng dành 10 phút chia sẻ suy nghĩ & đánh giá của bạn trong khảo sát xu hướng của Anphabe dưới đây.